Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Keskustelua pitkäikäisestä kalustosta ja poistoista
SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA »

Hei,
voisiko joku vääntää rautalangasta kirjanpidon kirjaukset seuraavassa tapauksessa.

Irtain käyttöomaisuus. Tilikauden aikana on käyttöomaisuutta myyty myyntitappiolla sekä muuton vuoksi myös ”romutettu”. Nämä kirjattu nyt kirjanpidossa seuraavasti_
- irtain käyttöomaisuus (menojäännös - kuluvan vuoden poistot) eli poistettu kokonaan käyttöomaisuudesta taseesta
+ muut liikekulut

Tulosvaikutus siis myyntitappio+menojäännös eli verotettava tulos pienenee myyntitappion ja kirjanpidon menojäännöksen verran.

Meneekö oikein?

Voiko tätä tulosvaikutusta korjata verotuksessa poistoerolla? Ja jos niin miten?
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

Tuossa on nyt käytetty sekä termiä myyntitappio, että menojäännös samassa yhteydessä, mutta tarkoitetaanko koko menojäännöstä vai yksittäisen hyödykkeen verotuksessa poistamatonta hankintamenoa? Yleisesti ottaen, kun käytetään EVL 3:30 §:n mukaista menojäännöspoistomenetelmää, ei myyntitappioita tai "romutusta" käsitellä tulosvaikutteisesti (toisin kuin hyödykekohtaisissa poistoissa).

"Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla."

Vain jos menojäännös päätyisi negatiiviseksi, kirjataan luovutusvoittoa ja jos KAIKKI käyttöomaisuus on myyty tulisi mahdollista luovutustappiota. Onko tilanne nyt sellainen menojäännöspoitomenetelmää käytettäessä, vai onko käytössä hyödykekohtaiset poistot?

Myyntivoittoa tai tappiota ei "korjata" poistoerolla. Poistoeroa harvoin syntyy pienillä kirjanpitovelvollisilla, kun käytössä on helpotetut poistomenetelmät (poistosuunnitelmana verotuksen sallimat enimmäispoistot). Poistoeroa syntyy, jos kirjanpidon ja verotuksen poistot eroavat toisistaan. Esimerkiksi jos on poistettu 30% hyödykkeestä ja verotuksessa hyväksytään vähennettävän vain 25%, syntyy poistoeroa verotuksen ja kirjanpidon välillä. Jos taas poistosuunnitelmana olisi esim 20% syntyisi hyllypoistoa, kun verotuksen maksimipoistoa ei käytettäisi hyödyksi (hyllypoistot ovat kirjanpidon ulkopuolista negatiivista poistoeroa).

Kilalla on erinomainen ohje poistoista https://kirjanpitolautakunta.fi/yleisoh ... et-poist-1
SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA »

Hei,
kiitos termien selvennyksestä.
Yrityksessä siis seurataan käyttöomaisuutta hyödykekohtaisesti. Irtaimistoa myydessä syntyi myyntitappiota. Poistosuunnitelma tasapoistoin, EVL poistoja ei seurattu eikä aikasempaa poistoeroa ole syntynyt. Myyntitappio sekä poistamaton hankintameno kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Tämä on siis verotuksessa vähennyskelvotonta - riittääkö että ottaa sen huomioon verolaskelmalla? Eli lisää verotettavaan tuloon myyntitappion sekä poistamattoman hankintamenon. Poistoeroa ei kirjata?
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

Kun käytetään hyödykekohtaisia poistoja, luovutustappio kirjataan tosiaan kirjanpidossa muiden liikekulujen ryhmään. Jos tämä kyseinen kirjanpidon muihin liikekuluihin kirjattu erä ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, summa ilmoitetaan veroilmoituksella kohdassa "Muut vähennyskelvottomat kulut" ja ei sisällytetä veroilmoituksen kohtaan "Muun käyttöomaisuuden luovutustappiot" kuten vähennyskelpoisten luovutustappioiden osalta toimittaisiin.

Poistoeroon ei tule kirjauksia, jos sitä ei ole aiemmilta tilikausilta muodostunut. Niissä hyödykkeissä, joissa on aiemmin kirjattu poistoeroa, kirjattaisiin ensin poistoeron vähennys, ennen kuin kirjataan luovutustappio.

Vielä kiinnostaisi ihan uteliaisuudesta tietää, miksi luovutustappio on vähennyskelvotonta, mutta en kyllä usko että sillä on merkitystä tuohon kirjaus-/ilmoittamistapaan.
SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA »

Hei,
ja kiitos vastauksesta! Nyt pääsen asiassa eteenpäin.

Tuo käyttöomaisuus myynti on verotonta, koska käsittääkseni poistojen kautta tuloutettaessa myynti ei ole veronalaista tuloa eikä myyntitappio vähennyskelpoista kulua. Samalla käyttöomaisuudesta alaskirjattiin muitakin eriä (irtainta käyttöomaisuutta) muuton vuoksi. Eli romutettiin vanhaa käyttöomaisuutta, joka ei muutossa siirtynyt uuteen toimipisteeseen. Tämä siis kirjattu "myyntitappiona" liiketoiminnan muihin kuluihn. Tarkoitus oli huomioida vähennyskelvottomuus verolaskelmalla. Näin siis tilintarkastaja ohjeisti toimimaan.

Olisiko nämä kuitenkin siis mahdollisesti veronalaisia?
SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA »

Ja vielä jatkokysymys.
JOS olisi aikaisempaa poistoeroa jonkun muun hyödykkeen osalta, voisiko poistoeroa tällöin kirjata?
JOS poistoeroa olisi, minkälainen olisi esimerkki kirjaus? Eli kirjaus käyttöomaisuustili taseessa, myyntitappio tuloslaskelmassa ja poistoeron kirjaus? Ja mikä tällöin olisi tulosvaikutus kirjanpidossa vs. verotuksessa.

Mielenkiinnosta kyselen, koska olen nyt yrittänyt ymmärtää tätä poistoeron käsittelyä ja se ei tunnu minulle avautuvan sitten millään...
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

"käsittääkseni poistojen kautta tuloutettaessa myynti ei ole veronalaista tuloa eikä myyntitappio vähennyskelpoista kulua" en ymmärrä tuota poistojen kautta tulouttamista, kun poistot ovat kulukirjauksia, mutta kyllä poistot lähtökohtaisesti käsitellään verotuksessa ja käyttöomaisuuden myyntivoitto on yleensä veronalaista tuloa ja luovutustappio kulua (poikkeuksena esim käyttöomaisuusosakkeet).

Mutta niin tai näin, tässä alla kaksi eri tapaa esittää poistot kirjanpidossa ja verotuksessa. Oletetaan että on hankittu käyttöomaisuuteen kone hintaan 50000 euroa vuonna 2018 ja se myydään vuonna 2020 hintaan 25000 euroa. Hyödykkeen suunnnitelman mukaisena poistona on tasapoisto 10 v (eli 5000 e/vuosi). Ensimmäisessä vaihtoehdossa myös verotuksessa vaadittavat poistot vastaavat suunnitelman mukaista poistoa ja toisessa vaihtoehdossa verotuksessa halutaan vähentää maksimi 25% poistamattomasta hankintamenosta. Koska EVL54 §:n mukaan verotuksessa ei saa tehdä vähennystä, jota ei ole verovuonna tai aiemmin tehty kirjanpidossa, tulee tässä toisessa vaihtoedossa kirjattavaksi myös poistoeroa.

A)
2018 ostetaan kone Per Koneet ja laitteet An Pankkitili 50000 €
2018 ensimmäisen vuoden poisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €

Sekä tuloslaskelmalla, että veroilmoituksella poistona 5000 ja poistamaton hankintameno taseessa 45000 euroa.

2019 toisen vuoden poisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €

Sekä tuloslaskelmalla, että veroilmoituksella poistona 5000 ja poistamaton hankintameno taseessa 40000 euroa.

2020 myydään kone Per Pankkitili 25000 € Per Liiketoiminnan muut kulut (käyttöomaisuuden luovutustappio) 15000 € An Koneet ja kalusto 40000 €

Näin on tullut siis verotuksessa vähennettyä 5000+5000+15000 =25000 euroa eli koko hankintahinnan ja luovutushinnan erotus. Koneesta ei enää mitään jäännösarvoa taseessa.

B) 2018 ostetaan kone Per Koneet ja laitteet An Pankkitili 50000 €
2018 ensimmäisen vuoden sumupoisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €
2018 koska verotuksessa halutaan poistaa 50000*25% = 12500 € kirjataan myös poistoero:
Per Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) (tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa) 7500 An Poistoero (taseen tilinpäätössiirtymien kertymien alla) 7500

Kirjanpidossa siis poistona 5000 ja poistoerona 7500 ja veroilmoituksella poistona 12500. Poistamaton hankintameno 45000 ja poistoerona taseessa 7500.

2019 toisen vuoden sumupoisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €
Verotuksessa poistamaton hankintameno on 50000-12500=37500 josta 25% = 9375 joten 9375-5000=4375 lisää poistoeron muutosta. Per Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4375 An Poistoero 4375

Kirjanpidossa siis poistona 5000 ja poistoerona 4375 ja veroilmoituksella poistona 9375 €. Poistamaton hankintameno 40000 ja poistoerona taseessa 11875.

2020 myydään kone ja koska poistoero pitää tulouttaa ennen luovutustappion kirjaamista:
Per Pankkitili 25000 € Per Poistoero 11875 Per Liiketoiminnan muut kulut (käyttöomaisuuden luovutustappiona siis luovutushinna ja verotuksessa poistammattoman hankintahinnan erotus) 3125 € An Koneet ja kalusto 40000 €

Näin on tullut siis verotuksessa vähennettyä 12500+9375+3125 = 25000 euroa eli koko hankintahinnan ja luovutushinnan erotus. Taseeseen ei jää mitään jäännösarvoa koneesta tai poistoerosta.


Toivottavasti ei tullut hirveän montaa laskuvirhettä, no yhteisö oikoo jos sinne jotain jäi. Se Kilan yleisohje poistoista on tosiaan tutustumisen arvoinen, siellä on liitteissä kirjausesimerkkijä myös poistoeroista (joskin itselle tiliöintiristikoiden esimerkit on aika vaikeasti avautuvia).
Haastattelija
Viestit: 4
Liittynyt: 02 Touko 2021, 18:26

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja Haastattelija »

Itsellä sama ongelma ja mietin tätä edellistä vastausta ” Poistoeroon ei tule kirjauksia, jos sitä ei ole aiemmilta tilikausilta muodostunut. Niissä hyödykkeissä, joissa on aiemmin kirjattu poistoeroa, kirjattaisiin ensin poistoeron vähennys, ennen kuin kirjataan luovutustappio.”

Onko todella niin ettei poistoeroon tule kirjauksia? Verotuksessa tuloutus on kuitenkin irtaimen käyttöomaisuuden kohdalla epäsuorasti eli koko myyntihinta vähentää menojäännöstä. Kirjanpidossa vähenee vain poistamattoman hankintamenon verran. Siten kirjanpidon hankintamenot käyttöomaisuudessa ja verotuksen menojäännökset eivät enää ole yhtä suuret. Pitäisikö näiden erotus olla siis poistoerona taseella?
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

Haastattelija kirjoitti: 02 Touko 2021, 19:44 Itsellä sama ongelma ja mietin tätä edellistä vastausta ” Poistoeroon ei tule kirjauksia, jos sitä ei ole aiemmilta tilikausilta muodostunut. Niissä hyödykkeissä, joissa on aiemmin kirjattu poistoeroa, kirjattaisiin ensin poistoeron vähennys, ennen kuin kirjataan luovutustappio.”

Onko todella niin ettei poistoeroon tule kirjauksia? Verotuksessa tuloutus on kuitenkin irtaimen käyttöomaisuuden kohdalla epäsuorasti eli koko myyntihinta vähentää menojäännöstä. Kirjanpidossa vähenee vain poistamattoman hankintamenon verran. Siten kirjanpidon hankintamenot käyttöomaisuudessa ja verotuksen menojäännökset eivät enää ole yhtä suuret. Pitäisikö näiden erotus olla siis poistoerona taseella?
Vastaus "poistoeroon ei tule kirjauksia" oli tilanteessa, jossa käytössä oli hyödykekohtaiset poistot ja myytäessä käyttöomaisuutta ei kyseisen käyttöomaisuuden osalta ollut kirjattu poistoeroa, joten myyntitilanteessa ei tällöin voi tulla kyseeseen poistoeron kirjaaminen.

Kysymyksen asettelusta päättelen, että sinulla kyseessä on ilmeisesti menojäännöspoistomenetelmä, eikä hyödykekohtaiset poistot? Poistoeroa sinullakaan ei myyntivaiheessa pääse muodostumaan, koska poistoero tarkoittaa verotuksen ja kirjanpidon POISTOJEN EROA. Kun myyt käyttöomaisuutta, kyse ei ole poistosta, joten määritelmällisesti poistoeroa ei voi muodostua. Poistoeroa voi muodostua vain poistoja tehtäessä.
Haastattelija
Viestit: 4
Liittynyt: 02 Touko 2021, 18:26

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja Haastattelija »

myokymia kirjoitti: 03 Touko 2021, 07:14
Kysymyksen asettelusta päättelen, että sinulla kyseessä on ilmeisesti menojäännöspoistomenetelmä, eikä hyödykekohtaiset poistot? Poistoeroa sinullakaan ei myyntivaiheessa pääse muodostumaan, koska poistoero tarkoittaa verotuksen ja kirjanpidon POISTOJEN EROA. Kun myyt käyttöomaisuutta, kyse ei ole poistosta, joten määritelmällisesti poistoeroa ei voi muodostua. Poistoeroa voi muodostua vain poistoja tehtäessä.
Hyödykekohtaiset poistot on käytössä. Otetaan lyhyt esimerkki. Tilikauden alussa kirjanpidon poistamaton hankintameno on kalustossa 1000 euroa ja verotuksen 1000 euroa. Tilikaudella myydään auto 600 eurolla, jonka poistamaton hankintameno on 500 euroa. Kirjanpidossa poistamaton hankintameno kalustossa on nyt 500 euroa. Veroilmoituksella 62-lomakkeella vähennän 600 euroa kohdassa A 3. Näin ollen poistamaton hankintameno kalustosta on kirjanpidossa 500 euroa ja verotuksessa 400 euroa. Eikö erotuksen 100 euroa, tulisi näkyä taseella poistoerona?
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

Haastattelija kirjoitti: 03 Touko 2021, 10:35
myokymia kirjoitti: 03 Touko 2021, 07:14
Kysymyksen asettelusta päättelen, että sinulla kyseessä on ilmeisesti menojäännöspoistomenetelmä, eikä hyödykekohtaiset poistot? Poistoeroa sinullakaan ei myyntivaiheessa pääse muodostumaan, koska poistoero tarkoittaa verotuksen ja kirjanpidon POISTOJEN EROA. Kun myyt käyttöomaisuutta, kyse ei ole poistosta, joten määritelmällisesti poistoeroa ei voi muodostua. Poistoeroa voi muodostua vain poistoja tehtäessä.
Hyödykekohtaiset poistot on käytössä. Otetaan lyhyt esimerkki. Tilikauden alussa kirjanpidon poistamaton hankintameno on kalustossa 1000 euroa ja verotuksen 1000 euroa. Tilikaudella myydään auto 600 eurolla, jonka poistamaton hankintameno on 500 euroa. Kirjanpidossa poistamaton hankintameno kalustossa on nyt 500 euroa. Veroilmoituksella 62-lomakkeella vähennän 600 euroa kohdassa A 3. Näin ollen poistamaton hankintameno kalustosta on kirjanpidossa 500 euroa ja verotuksessa 400 euroa. Eikö erotuksen 100 euroa, tulisi näkyä taseella poistoerona?
Tämän ei enää pitäisi olla minulle epäselvää, mutta kysyn nyt kuitenkin ihan varmuuden vuoksi, että onko nyt ihan varmasti kyse hyödykekohtaisista poistoista, eikä menojäännöspoistomenetelmästä? Kuivailemasi veroilmoituksen täyttötapa viittaisi nimenomaan menojäännöspoistomenetelmän käyttöön (tämä on itse asiassa myös mainitsemasi 62 lomakkeen A-kohdan otsikko "Irtain käyttöomaisuus (EVL 30 ja 31 §)").

Ja EVL 30 §:hän kuuluu "Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdään poistot yhtenä eränä menojäännöksestä.

Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla."


Joka tapauksessa, jos myyntihinnat ylittävät poistamattoman hankintahinnan, tulisi 62 -lomakkeelle vain poistamattoman hankintahinnan verran eli esimerkissä 500 euroa ja 100 euroa merkitäisiin käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin.
Haastattelija
Viestit: 4
Liittynyt: 02 Touko 2021, 18:26

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja Haastattelija »

myokymia kirjoitti: 03 Touko 2021, 13:02 Ja EVL 30 §:hän kuuluu "Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdään poistot yhtenä eränä menojäännöksestä.

Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla."


Joka tapauksessa, jos myyntihinnat ylittävät poistamattoman hankintahinnan, tulisi 62 -lomakkeelle vain poistamattoman hankintahinnan verran eli esimerkissä 500 euroa ja 100 euroa merkitäisiin käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin.
Nyt kun kyseessä on auto eli irtain käyttöomaisuus, niin eihän minulla ole muuta vaihtoehtoa kuin esittää se ryhmässä A? Lisäksi täyttöohjeessa sanotaan: "Kohta A: Merkitse kohtaan 3 niiden luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärä, jotka on verovuonna saatu irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta". Eli kohtaan 3 merkitään luovutushinta, joka esimerkissäni oli 600 euroa. Tämähän kaiketi on aina samoin riippumatta onko kyseessä hyödykekohtainen vai menojäännöspoistot.

Esimerkissäni myyntihinnat eivät ylitä kokonaisuutena irtaimen poistomatonta menojäännöstä vaan menojäännökseen jää arvoa edelleen 400 euroa. Eihän täkköin käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin kirjata veroilmoituksella vielä mitään?
myokymia
Viestit: 748
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia »

Haastattelija kirjoitti: 03 Touko 2021, 13:29
myokymia kirjoitti: 03 Touko 2021, 13:02 Ja EVL 30 §:hän kuuluu "Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdään poistot yhtenä eränä menojäännöksestä.

Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla."


Joka tapauksessa, jos myyntihinnat ylittävät poistamattoman hankintahinnan, tulisi 62 -lomakkeelle vain poistamattoman hankintahinnan verran eli esimerkissä 500 euroa ja 100 euroa merkitäisiin käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin.
Nyt kun kyseessä on auto eli irtain käyttöomaisuus, niin eihän minulla ole muuta vaihtoehtoa kuin esittää se ryhmässä A? Lisäksi täyttöohjeessa sanotaan: "Kohta A: Merkitse kohtaan 3 niiden luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärä, jotka on verovuonna saatu irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta". Eli kohtaan 3 merkitään luovutushinta, joka esimerkissäni oli 600 euroa. Tämähän kaiketi on aina samoin riippumatta onko kyseessä hyödykekohtainen vai menojäännöspoistot.

Esimerkissäni myyntihinnat eivät ylitä kokonaisuutena irtaimen poistomatonta menojäännöstä vaan menojäännökseen jää arvoa edelleen 400 euroa. Eihän täkköin käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin kirjata veroilmoituksella vielä mitään?
Lomake ja sen täyttöohje on kirjoitettu niitä verovelvollisia varten, jotka noudattavat elinkeinoverolain säännöksiä menojäännöspoistomenetelmän käyttämisestä. Kun ei noudata näitä säänöksiä, ei voi myöskään noudattaa niitä varten kirjoitettuja ohjeita kirjaimellisesti. Yrität nyt siis käyttää menojäännöspoistometelmän ohjeita hyödykekohtaisiin poistoihin, ja tämä väistämättä aiheuttaa ristiriitaa, koska kyse on täysin eri asiasta. Sinun pitää siis päättää miten toimit; joko menojäännöspoistomenetelmää käyttäen, jolloin voit myös noudattaa sitä varten kirjoitettuja ohjeita, tai sitten sovellat omat poistotavat, mutta silloin sinun pitää soveltaa myös ohjeita sopimaan omiin tapoihisi.

Juurikin tästä syystä on aina parempi, että noudattaisi kirjanpidon ja verotuksen olettamasäännöksiä, koska silloin ei tule tarvetta luoda omaa tapaa tehdä asioita. En tietenkään paheksu persoonallisia ratkaisuja, päinvastoin olen monimuotoisuuden kannattaja, mutta niitä olisi hyvä lähteä luomaan vasta kun perusteet on hallussa.
Vastaa Viestiin