Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Keskustelua pitkäikäisestä kalustosta ja poistoista
SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA » 27 Maalis 2020, 12:00

Hei,
voisiko joku vääntää rautalangasta kirjanpidon kirjaukset seuraavassa tapauksessa.

Irtain käyttöomaisuus. Tilikauden aikana on käyttöomaisuutta myyty myyntitappiolla sekä muuton vuoksi myös ”romutettu”. Nämä kirjattu nyt kirjanpidossa seuraavasti_
- irtain käyttöomaisuus (menojäännös - kuluvan vuoden poistot) eli poistettu kokonaan käyttöomaisuudesta taseesta
+ muut liikekulut

Tulosvaikutus siis myyntitappio+menojäännös eli verotettava tulos pienenee myyntitappion ja kirjanpidon menojäännöksen verran.

Meneekö oikein?

Voiko tätä tulosvaikutusta korjata verotuksessa poistoerolla? Ja jos niin miten?

myokymia
Viestit: 719
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia » 28 Maalis 2020, 10:33

Tuossa on nyt käytetty sekä termiä myyntitappio, että menojäännös samassa yhteydessä, mutta tarkoitetaanko koko menojäännöstä vai yksittäisen hyödykkeen verotuksessa poistamatonta hankintamenoa? Yleisesti ottaen, kun käytetään EVL 3:30 §:n mukaista menojäännöspoistomenetelmää, ei myyntitappioita tai "romutusta" käsitellä tulosvaikutteisesti (toisin kuin hyödykekohtaisissa poistoissa).

"Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla."

Vain jos menojäännös päätyisi negatiiviseksi, kirjataan luovutusvoittoa ja jos KAIKKI käyttöomaisuus on myyty tulisi mahdollista luovutustappiota. Onko tilanne nyt sellainen menojäännöspoitomenetelmää käytettäessä, vai onko käytössä hyödykekohtaiset poistot?

Myyntivoittoa tai tappiota ei "korjata" poistoerolla. Poistoeroa harvoin syntyy pienillä kirjanpitovelvollisilla, kun käytössä on helpotetut poistomenetelmät (poistosuunnitelmana verotuksen sallimat enimmäispoistot). Poistoeroa syntyy, jos kirjanpidon ja verotuksen poistot eroavat toisistaan. Esimerkiksi jos on poistettu 30% hyödykkeestä ja verotuksessa hyväksytään vähennettävän vain 25%, syntyy poistoeroa verotuksen ja kirjanpidon välillä. Jos taas poistosuunnitelmana olisi esim 20% syntyisi hyllypoistoa, kun verotuksen maksimipoistoa ei käytettäisi hyödyksi (hyllypoistot ovat kirjanpidon ulkopuolista negatiivista poistoeroa).

Kilalla on erinomainen ohje poistoista https://kirjanpitolautakunta.fi/yleisoh ... et-poist-1

SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA » 30 Maalis 2020, 06:24

Hei,
kiitos termien selvennyksestä.
Yrityksessä siis seurataan käyttöomaisuutta hyödykekohtaisesti. Irtaimistoa myydessä syntyi myyntitappiota. Poistosuunnitelma tasapoistoin, EVL poistoja ei seurattu eikä aikasempaa poistoeroa ole syntynyt. Myyntitappio sekä poistamaton hankintameno kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Tämä on siis verotuksessa vähennyskelvotonta - riittääkö että ottaa sen huomioon verolaskelmalla? Eli lisää verotettavaan tuloon myyntitappion sekä poistamattoman hankintamenon. Poistoeroa ei kirjata?

myokymia
Viestit: 719
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia » 30 Maalis 2020, 10:52

Kun käytetään hyödykekohtaisia poistoja, luovutustappio kirjataan tosiaan kirjanpidossa muiden liikekulujen ryhmään. Jos tämä kyseinen kirjanpidon muihin liikekuluihin kirjattu erä ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, summa ilmoitetaan veroilmoituksella kohdassa "Muut vähennyskelvottomat kulut" ja ei sisällytetä veroilmoituksen kohtaan "Muun käyttöomaisuuden luovutustappiot" kuten vähennyskelpoisten luovutustappioiden osalta toimittaisiin.

Poistoeroon ei tule kirjauksia, jos sitä ei ole aiemmilta tilikausilta muodostunut. Niissä hyödykkeissä, joissa on aiemmin kirjattu poistoeroa, kirjattaisiin ensin poistoeron vähennys, ennen kuin kirjataan luovutustappio.

Vielä kiinnostaisi ihan uteliaisuudesta tietää, miksi luovutustappio on vähennyskelvotonta, mutta en kyllä usko että sillä on merkitystä tuohon kirjaus-/ilmoittamistapaan.

SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA » 30 Maalis 2020, 14:40

Hei,
ja kiitos vastauksesta! Nyt pääsen asiassa eteenpäin.

Tuo käyttöomaisuus myynti on verotonta, koska käsittääkseni poistojen kautta tuloutettaessa myynti ei ole veronalaista tuloa eikä myyntitappio vähennyskelpoista kulua. Samalla käyttöomaisuudesta alaskirjattiin muitakin eriä (irtainta käyttöomaisuutta) muuton vuoksi. Eli romutettiin vanhaa käyttöomaisuutta, joka ei muutossa siirtynyt uuteen toimipisteeseen. Tämä siis kirjattu "myyntitappiona" liiketoiminnan muihin kuluihn. Tarkoitus oli huomioida vähennyskelvottomuus verolaskelmalla. Näin siis tilintarkastaja ohjeisti toimimaan.

Olisiko nämä kuitenkin siis mahdollisesti veronalaisia?

SLA
Viestit: 4
Liittynyt: 27 Maalis 2020, 11:40

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja SLA » 30 Maalis 2020, 14:46

Ja vielä jatkokysymys.
JOS olisi aikaisempaa poistoeroa jonkun muun hyödykkeen osalta, voisiko poistoeroa tällöin kirjata?
JOS poistoeroa olisi, minkälainen olisi esimerkki kirjaus? Eli kirjaus käyttöomaisuustili taseessa, myyntitappio tuloslaskelmassa ja poistoeron kirjaus? Ja mikä tällöin olisi tulosvaikutus kirjanpidossa vs. verotuksessa.

Mielenkiinnosta kyselen, koska olen nyt yrittänyt ymmärtää tätä poistoeron käsittelyä ja se ei tunnu minulle avautuvan sitten millään...

myokymia
Viestit: 719
Liittynyt: 23 Loka 2009, 08:03

Re: Käyttöomaisuus, myyntitappio, romutus ja poistoero

Viesti Kirjoittaja myokymia » 30 Maalis 2020, 17:21

"käsittääkseni poistojen kautta tuloutettaessa myynti ei ole veronalaista tuloa eikä myyntitappio vähennyskelpoista kulua" en ymmärrä tuota poistojen kautta tulouttamista, kun poistot ovat kulukirjauksia, mutta kyllä poistot lähtökohtaisesti käsitellään verotuksessa ja käyttöomaisuuden myyntivoitto on yleensä veronalaista tuloa ja luovutustappio kulua (poikkeuksena esim käyttöomaisuusosakkeet).

Mutta niin tai näin, tässä alla kaksi eri tapaa esittää poistot kirjanpidossa ja verotuksessa. Oletetaan että on hankittu käyttöomaisuuteen kone hintaan 50000 euroa vuonna 2018 ja se myydään vuonna 2020 hintaan 25000 euroa. Hyödykkeen suunnnitelman mukaisena poistona on tasapoisto 10 v (eli 5000 e/vuosi). Ensimmäisessä vaihtoehdossa myös verotuksessa vaadittavat poistot vastaavat suunnitelman mukaista poistoa ja toisessa vaihtoehdossa verotuksessa halutaan vähentää maksimi 25% poistamattomasta hankintamenosta. Koska EVL54 §:n mukaan verotuksessa ei saa tehdä vähennystä, jota ei ole verovuonna tai aiemmin tehty kirjanpidossa, tulee tässä toisessa vaihtoedossa kirjattavaksi myös poistoeroa.

A)
2018 ostetaan kone Per Koneet ja laitteet An Pankkitili 50000 €
2018 ensimmäisen vuoden poisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €

Sekä tuloslaskelmalla, että veroilmoituksella poistona 5000 ja poistamaton hankintameno taseessa 45000 euroa.

2019 toisen vuoden poisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €

Sekä tuloslaskelmalla, että veroilmoituksella poistona 5000 ja poistamaton hankintameno taseessa 40000 euroa.

2020 myydään kone Per Pankkitili 25000 € Per Liiketoiminnan muut kulut (käyttöomaisuuden luovutustappio) 15000 € An Koneet ja kalusto 40000 €

Näin on tullut siis verotuksessa vähennettyä 5000+5000+15000 =25000 euroa eli koko hankintahinnan ja luovutushinnan erotus. Koneesta ei enää mitään jäännösarvoa taseessa.

B) 2018 ostetaan kone Per Koneet ja laitteet An Pankkitili 50000 €
2018 ensimmäisen vuoden sumupoisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €
2018 koska verotuksessa halutaan poistaa 50000*25% = 12500 € kirjataan myös poistoero:
Per Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) (tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa) 7500 An Poistoero (taseen tilinpäätössiirtymien kertymien alla) 7500

Kirjanpidossa siis poistona 5000 ja poistoerona 7500 ja veroilmoituksella poistona 12500. Poistamaton hankintameno 45000 ja poistoerona taseessa 7500.

2019 toisen vuoden sumupoisto Per Suunnitelman mukaiset poistot An Koneet ja kalusto 5000 €
Verotuksessa poistamaton hankintameno on 50000-12500=37500 josta 25% = 9375 joten 9375-5000=4375 lisää poistoeron muutosta. Per Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4375 An Poistoero 4375

Kirjanpidossa siis poistona 5000 ja poistoerona 4375 ja veroilmoituksella poistona 9375 €. Poistamaton hankintameno 40000 ja poistoerona taseessa 11875.

2020 myydään kone ja koska poistoero pitää tulouttaa ennen luovutustappion kirjaamista:
Per Pankkitili 25000 € Per Poistoero 11875 Per Liiketoiminnan muut kulut (käyttöomaisuuden luovutustappiona siis luovutushinna ja verotuksessa poistammattoman hankintahinnan erotus) 3125 € An Koneet ja kalusto 40000 €

Näin on tullut siis verotuksessa vähennettyä 12500+9375+3125 = 25000 euroa eli koko hankintahinnan ja luovutushinnan erotus. Taseeseen ei jää mitään jäännösarvoa koneesta tai poistoerosta.


Toivottavasti ei tullut hirveän montaa laskuvirhettä, no yhteisö oikoo jos sinne jotain jäi. Se Kilan yleisohje poistoista on tosiaan tutustumisen arvoinen, siellä on liitteissä kirjausesimerkkijä myös poistoeroista (joskin itselle tiliöintiristikoiden esimerkit on aika vaikeasti avautuvia).

Vastaa Viestiin